OS Olimpija

Pšenica ozimná - osinatá

Majiteľ odrody: Poljoprivredni Institut Osijek

  • Vysoké percento dusíka, kvalitná chlebová odroda
  • Skupina kvality: A2 - A1 (I. trieda kvality)

INFORMÁCIE O ODRODE

  • Odroda s dĺžkou stebla okolo 89 cm
  • Genetický potenciál úrodnosti je vyšší ako 8 t/ha
  • Obsah mokrého lepku 35%
  • HTZ v priemere je 42 g
  • Tolerantná k nízkym teplotám a najrozšírenejším chorobám ozimnej pšenice
  • Vysoký a stabilný výnos zrna dosahuje veľkým počtom klasov na jednotku plochy
  • Optimálny termín sejby je od 10. – 25. októbra s výsevom 400 – 500 klíčiacich zŕn/m2 (168– 210 kg/ha)