Srpanjka

Pšenica ozimná - bezosinatá

Majiteľ odrody: Poljoprivredni Institut Osijek

  • Skorá, nízka, moderná, stabilne vysokoúrodná a kvalitná
  • Skupina kvality: B1 (I. – II. trieda kvality)

INFORMÁCIE O ODRODE

  • Odroda s nízkym steblom (okolo 64 cm), veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • Genetický potenciál úrodnosti je vyšší ako 10 t/ha
  • Obsah mokrého lepku 25%
  • HTZ v priemere je 37 g
  • Tolerantná k nízkym teplotám, rýchla regenerácia po zime
  • Tolerantná k najrozšírenejším chorobám ozimnej pšenice
  • Vysoký a stabilný výnos zrna dosahuje veľkým počtom klasov na jednotku plochy
  • Optimálny termín sejby je od 10. – 25. októbra s výsevom 650 – 700 klíčiacich zŕn/m2 (260 – 280 kg/ha)