Vulkan

Pšenica ozimná - osinatá

Majiteľ odrody: Poljoprivredni Institut Osijek

  • Skorá, stabilne vysokoúrodná a kvalitná osinatka
  • Skupina kvality: A2 - B1 (II. trieda kvality)

INFORMÁCIE O ODRODE

  • Odroda s dĺžkou stebla okolo 87 cm, veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • Genetický potenciál úrodnosti je vyšší ako 11 t/ha
  • Obsah mokrého lepku 28%
  • HTZ v priemere je 37 g
  • Tolerantná k nízkym teplotám a najrozšírenejším chorobám ozimnej pšenice
  • Vysoký a stabilný výnos zrna dosahuje veľkým počtom klasov na jednotku plochy
  • Optimálny termín sejby je od 10. – 25. októbra s výsevom 500 – 600 klíčiacich zŕn/m2 (185– 220 kg/ha)