GREEN BRA 500

Refernčný prípravok: Bravo 500


Kontaktný fungicíd určený na ochranu zemiakov, pšenice, cukrovej repy, rajčiakov, uhoriek a cibule pred hubovými chorobami.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: chlorothalonil 500 g/l

2,4,5,6-tetrachloroisophthalonitrile

 

 

 

 

 

 


Spektrum účinku

GREEN BRA 500 je kontaktný fungicíd, ktorý pôsobí preventívne. Na liste vytvára ochranný fungicídny film, ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Formulácia prípravku je vybavená veľmi účinným zmáčadlom, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť prípravku voči dažďovým zrážkam už 15 minút po aplikácii.

Účinná látka chlorothalonil sa vyznačuje veľmi dobrou účinnosťou proti plesni zemiakovej, septoriózam pšenice, plesni uhoriek, plesni cibule a silným vedľajším účinkom proti hnedej škvrnitosti listov zemiakov (alternária).


Termín aplikácie

Pšenica:

Ošetrenie je možné vykonať už od vývojovej fázy BBCH 37 (objavenie sa posledného listu), obzvlášť ak nasleduje daždivé počasie. Obvykle však na konci klasenia (BBCH 59).

 

Zemiaky:

Nižšiu dávku prípravku používajte v skorších rastových fázach – pred zapojením porastu. Vyššiu dávku pri dosiahnutí maximálnej hustoty porastu a pri silnom infekčnom tlaku plesne zemiakovej.

 

Zelenina:

Používať zásadne preventívne, hlavne za podmienok vhodných pre šírenie chorôb (teplo, vlhko) a aplikáciu zopakovať o 7 – 10 dní, prípadne hneď po objavení sa prvých príznakov choroby a aplikáciu opakovať o 7 dní.


Miešateľnosť

GREEN BRA 500 je miešateľný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi, fungicídmi, rastovými regulátormi a kvapalnými dusíkatými hnojivami.


Dávka vody: 200 – 600 l/ha
 

Balenie: 5 l, 10 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná, pšenica jarná

septorióza pšenice

2,2 l

42

 

septorióza pšenice, múčnatka trávová, hrdze

1 l + (0,5 l)

42

(TM) Bumper 25 EC

zemiaky

pleseň zemiaková

2 – 3 l

14

 

cibuľa

pleseň cibule

2 l

14

 

rajčiak

pleseň zemiaková, septorióza rajčiakov

0,3% (2 – 3 l)

7

 

uhorky nakladačky

pleseň uhorková

2,5 l

3

max. 2x

uhorky šalátové

pleseň uhorková

2,5 l

7

max. 2x

 

 

Etiketa prípravku GREEN BRA 500 (PDF)

KBÚ prípravku GREEN BRA 500 (PDF)