GREEN BULL

Refernčný prípravok: Bulldock 25 EC


Postrekový insekticídny prípravok vo forme tekutého emulzného koncentrátu proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke, zemiakoch, cukrovej repe, kapustovej zelenine a v ovocných drevinách.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: beta-cyfluthrin 25 g/l

3-(2,2-di-chloro-vinyl)-2,2-dimethyl-cyclopro-pane-carboxylic acid cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)-methyl ester

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Insekticídny prípravok GREEN BULL obsahuje nesystémovú pyretroidnú účinnú látku beta-cyfluthrin, ktorá pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Prípravok je určený proti cicavému a žravému hmyzu. V princípe pyretroidy pôsobia blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, zabraňujú fungovaniu membrány nervových vlákien, čím narušujú nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.


Termín aplikácie

Repka ozimná, repka jarná

blyskáčik repkový, byľomor kelový – Podľa signalizácie od začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia BBCH 61. Nesmie sa aplikovať na kvitnúci porast.

žraví škodci (krytonosy) – Pri zistení ich výskytu, podľa signalizácie. Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Maximálny počet ošetrení repky za vegetáciu: 3x

Obilniny

vošky (vektory viróz) – Na jeseň od fázy dvoch listov (BBCH 12).

vošky a cikády – Na začiatku napadnutia alebo podľa signalizácie až do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

žraví škodcovia – Na začiatku napadnutia, podľa signalizácie až do rastovej fázy kvitnutia (BBCH 61). Dodržujte ochrannú dobu. Aplikujte v bezletovom čase včiel.

Maximálny počet ošetrení obilnín za vegetáciu: 2x

Repa cukrová

vošky – Proti prvej alebo druhej generácii podľa signalizácie, pri prekročení prahu škodlivosti.

Maximálny počet ošetrení repy za vegetáciu: 1x

Zemiak

pásavka zemiaková – V dobe max. liahnutia lariev, obvykle keď v poraste prevažujú larválne štádiá L1 až L3.

Maximálny počet ošetrení zemiakov za vegetáciu: 1x

Kapusta hlávková, kel, karfiol

žraví škodcovia – Na začiatku výskytu alebo pri objavení prvých príznakov poškodenia žravými škodcami.

Maximálny počet ošetrení zeleniny za vegetáciu: 3x v intervale 10 – 14 dní

Ovocné stromy

Podľa signalizácie. Pôsobí proti larválnym štádiám škodcov. Ošetrujte v bezletovom čase včiel. Pred ošetrením ovocných drevín zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Maximálny počet ošetrení ovocných stromov za vegetáciu: 2x


Dávka vody: 200 – 400 l/ ha repka, obilniny, repa, zemiak; 200 – 600 l/ha kapusta, kel, karfiol; 300 – 1000 l/ha ovocné stromy

Balenie: 1 l HDPE/EVOH fľaša, 5 l HDPE/EVOH kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

obilniny

vošky ako vektory viróz, vošky, cikády, žraví škodcovia

0,3 l

56

 

repka ozimná, repka jarná

blyskáčik repkový

0,2 l

56

 

krytonos repkový, krytonos štvorzubý, žraví škodcovia okrem blyskáčika repkového, byľomor kelový

0,3 l

56

 

repa cukrová

vošky

0,3 l

28

 

zemiak

pásavka zemiaková

0,3 l

28

 

kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červená, kel, karfiol

žraví škodcovia

0,3 l

7

 

jadroviny

kvetovka jabloňová, piliarka jabloňová, obaľovač jablčný

0,6 l

7

 

 

 

Etiketa prípravku GREEN BULL (PDF)

KBÚ prípravku GREEN BULL (PDF)