GREEN BUTI

Referenčný prípravok: Butisan 400 SC


Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: metazachlor 400 g/l

2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide

 

 

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení.

GREEN BUTI účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce, štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky, kapsička pastierska , parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, luľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný .

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fiaľka roľná , reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý a lipkavec (iba za predpokladu optimálnych podmienok ( vlhkosť pôdy a príprava pozemku) a pri použití hornej hranice odporúčanej dávky)

Odolné buriny: viacročné buriny napr. pupenec roľný , pichliač, pýr plazivý atď.


Termín aplikácie

Repka ozimná, jarná

Pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky, buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy

Kapustová zelenina

Aplikujte po výsadbe a dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov.

Horčica

Do 2 dní po zasiatí


Dávka vody: 200 – 600 l/ha

 

Balenie: 5 l PE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

3,1 – 3,8 l

AT

 

1,2 – 1,5 l

AT

DA

repka ozimná, repka jarná

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv obilnín lipkavec

1,2 – 1,5 l + (0,2 – 0,25 l)

AT

(TM) Command 36 CS

1,5 l + (0,2 – 0,25 l)

AT

(NA) Command 36 CS

kapustová zelenina – výsev, výsadba

buriny

2,5 l

AT

 

horčica

dvojklíčnolistové buriny

2,5 – 3,1 l

AT

 

repka jarná

dvojklíčnolistové buriny

3 – 3,5 l

AT

 

1,2 – 1,5 l

AT

DA