GREEN CCC

Refernčný prípravok: Stabilan 750 SL


GREEN CCC je rastový regulátor určený do pšenice a jačmeňa.


Formulácia: SL – suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Účinná látka: chlormequat 750 g/l

2-Chloro-N,N,N-trimethylethanaminium

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREEN CCC pôsobí systémovo. Účinná látka je prijímaná listovou plochou. Podporuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje rast koreňového systému a odnožovanie obilnín.


Termín aplikácie

Aplikujte od začiatku odnožovania po fázu 2. kolienka (BBCH 27 – 31).


Miešateľnosť

GREEN CCC je možné miešať s herbicídmi, DAM-390,fungicídmi (v kombinácii proti listovým chorobám), s močovinou (pri koncentrácii do 12%).

Účinnosť prípravku nie je ovplyvnená množstvom vody.


Upozornenie !!!

Plodiny ošetrené prípravkom obsahujúcim účinnú látku chlormequat (chlormequat-chlorid) nie sú určené ku konzumácii alebo skrmovaniu s výnimkou zrna alebo slamy obilnín!
Nerobte ošetrenie v poludňajších hodinách pri vysokej teplote a intenzívnom slnečnom svite!


Balenie: 25 l HDPE/PA kanister (obsah prípravku 20 l; čistá hmotnosť 22,76 kg)


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná

proti poliehaniu

0,8 – 3 l

AT

zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

jačmeň jarný

podpora odnožovania

1 – 1,5 l

AT

zákaz skrmovania na zeleno, silážovania a senážovania

 

 

Etiketa prípravku GREEN CCC (PDF)

KBÚ prípravku GREEN CCC (PDF)