GREEN ETHO

Referenčný prípravok: Oblix


Selektívny herbicíd s kontaktným a pôdnym účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie  dvojklíčnolistových burín a jednoročných  tráv v repe cukrovej, repe kŕmnej, cvikle a mangolde.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: ethofumesate 500 g/l


(+-)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzolfuran-5-yl methansulfonát


Pôsobenie prípravku

GREEN ETHO je kontaktný a pôdny herbicíd so systémovým účinkom. Účinná látka ethofumesate patrí do chemickej skupiny benzofuranov. Účinná látka ethofumesate sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, ktorý je závislý na dostatočnej pôdnej vlhkosti. Prijímaná je listami aj koreňmi burín a klíčiacimi burinami. Inhibuje delenie pletív, spomaľuje delenie buniek a obmedzuje tvorbu kutikuly. Dostatočná pôdna vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku.


Spektrum účinku

Citlivé buriny

láskavec ohnutý

bažanka ročná

lipkavec obyčajný

stavikrv vtáčí

horčiak štiavolistý

hviezdica prostredná

kolenec roľný

drchnička roľná

kapsička pastierska

ľuľok čierny

fialka roľná

konopnica napuchnutá

lipnica ročná 

ovos hluchý

metlička obyčajná

psiarka roľná

ježatka kuria

 

 

Stredne citlivé buriny

pohánkovec ovíjavý

mrlík biely

horčica roľná

ruman roľný

zemedym lekársky

peniažtek roľný

reďkev ohnicová

loboda konáristá

mak vlčí

žihľava malá

rumančekovité

horčica roľná

reďkev ohnicová

 

 

Odolné buriny

tetucha kozia

mätonoh trváci

hluchavka objímavá

trváce buriny

výmrv slnečnice

 


Termín aplikácie

GREEN ETHO môže byť použitý pre alebo postermergentne v repe cukrovej, repe kŕmnej, cvikle a mangolde (aj semenné porasty).

GREEN ETHO môže byť použitý na ľahkých pôdach s obsahom organickej hmoty do 5%. Na stredných pôdach môže byť znížená perzistencia a reziduálny účinok a/alebo účinok na uvedené citlivé buriny môže byť nižší.

1. Preemergentná aplikácia - Prípravok GREEN ETHO aplikujte najneskôr do 3 dní po výseve plodiny pred vzídením burín v dávke 2 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácii: 1× za vegtáciu.

2. Postemergentná aplikácia – tam kde nebol preemergentne aplikovaný prípravok na báze ethofumesate, môžete použiť GREEN ETHO. Prvú aplikáciu (T1) urobte v rastovom štádiu 4 pravých listov plodiny (BBCH 14) a 2. aplikáciu (T2) 15 dní po prvej. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovom štádiu klíčnych listov až 1. pár pravých listov (BBCH 10-12) a trávy v štádiu klíčnych listov (BBCH 10).

Pre rozšírenie spektra účinnosti možno GREEN ETHO kombinovať s prípravkom CORZAL (účinná látka phenmedipham) tak ako je to uvedené v povolenom rozsahu prípravku.

Maximálna dávka účinnej látky ethofumesate nesmie prekročiť 1 kg za 3 roky na tom istom poli!


Dávka vody: 200 l/ ha

Balenie: 5 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

doba

Poznámka

repa cukrová, repa kŕmna, cvikla a mangold

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

2 l

AT

 

T1: 0,6 l + (2 l)1

T2: 0,6 l + (2 l)1

AT

(TM)1 CORZAL

 

Etiketa prípravku GREEN ETHO (PDF)

KBÚ prípravku GREEN ETHO (PDF)