GREEN GLONE

Referenčný prípravok: Reglone


GREEN GLONE je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich.


Formulácia: SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Účinná látka: diquat 200 g/l

1,1-ethylen-2,2-bipyridyliový katión

 

 

 


Spektrum účinku

Účinná látka je prijímaná zelenými časťami rastliny veľmi rýchlo po aplikácii.

Prvé príznaky účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa zvyčajne objavujú už niekoľko hodín po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivizácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá.

V podmienkach zvýšenej svetelnej intenzity a vlhkosti sa účinnosť prípravku zvyšuje.


Dávka vody: 150 – 200 l/ha – slabé zaburinenie, 300 – 400 l/ha – silné zaburinenieBalenie: 10 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

jačmeň, ovos silno zaburinené ovsom hluchým

desikácia

1-1,5 l

7

len kŕmne účely

jačmeň, ovos s prerastajúcim podrastom lucerny, ďateliny

desikácia

1-2 l

7

len kŕmne účely

bôb

desikácia

2,5-4 l

10

na zrno

2,5-3 l + (70 – 85 l)

10

(TM) DAM 390

fazuľa

desikácia

3 l

6

semenné porasty

sója

desikácia

3 l

6

 

hrach

desikácia

2,5 – 4 l

6

 

peluška

desikácia

3 – 4 l

6

 

šošovica

desikácia

2 l

6

 

repa

desikácia

4 l

6 – 7

semenné porasty

zemiak

desikácia

4-5 l

7 – 14

 

repka ozimná

desikácia

2 – 3 l

4 – 7

 

1,5 – 2 l + (70 - 200 l)

4 – 7

(TM) DAM 390

slnečnica

desikácia

2-3 l

6

 

1,5 – 2 l + (70 – 100 l)

6

(TM) DAM 390

desikácia, zníženie zberových strát

2-3 l + (0,7 l)

6

(TM) Agrovital

ďatelina

desikácia

2,5 – 3,5 l

3 – 5

semenné porasty

2,5 – 3,5 l + (40 – 100 l)

3 – 5

semenné porasty (TM) DAM 390

lucerna

desikácia

3 – 4 l

3 – 5

semenné porasty

2 – 3 l + (40 – 100 l)

3 – 5

semenné porasty (TM) DAM 390

ľan

desikácia

2,5 – 3 l

4

 

cibuľa

desikácia

4 l

6 – 10

semenné porasty

karfiol, mrkva, šalát

desikácia

4 l

6 – 7

semenné porasty

reďkovka

desikácia

4 l

6 – 7

semenné porasty

lucerna

kukučina

0,5%

6

úžitkové roky

jadroviny, kôstkoviny, vinič

buriny

4 – 5 l

AT

 

jadroviny

turanec kanadský

3 l

AT

 

chmeľ

ničenie výhonov

4 l

AT

 

trvalky

dvojklíčnolistové buriny

2 – 5 l

AT

 

lesné škôlky

jednoročné buriny, čiastočne viacročné druhy

3 – 5 l

AT

 

lesné kultúry

viacročné buriny

2,5 – 4 l

AT

 

 

Etiketa prípravku GREEN GLONE (PDF)

KBÚ prípravku GREEN GLONE (PDF)