GREEN KURZ

Refernčný prípravok: Curzate Gold


Kombinovaný fungicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vode na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.


Formulácia: WG – vodou dispergovateľné granule

Účinné látky: cymoxanyl 45 g/kg, mancozeb 680 g/kg 

2-cyano-N-[(éthylamino)carbonyl]-2-(méthoxyimino)acétamide

 

 

 

N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát), polymérny manganato-zinočnatý komplex

 

 

 

 


Spektrum účinku

GREEN KURZ je kombinovaný fungicídny prípravok s kontaktnou a lokálne-systémovo pôsobiacou zložkou. Cymoxanil pôsobí lokálne systémovo ako antisporulant, podporuje hypersenzitívnu reakciu v napadnutých pletivách, inhibuje klíčenie spór a rast mycélia plesne a zabezpečuje  aj translaminárny a kuratívny účinok krátko po infekcii. Patrí do chemickej skupiny cyanoacetamideoxime.  Rýchly príjem a transport cymoxanilu v ošetrených rastlinách zabezpečuje spoľahlivý účinok aj v daždivom období. Mancozeb ako dithiokarbamát s viacpolohovou aktivitou pôsobí kontaktne a predlžuje dobu účinku. Patrí do chemickej skupiny dithio-carbamates.

GREEN KURZ ničí citlivé druhy plesne zemiakovej, ako aj kmene rezistentné voči prípravkom zo skupiny derivátov acylalanínu.


Termín aplikácie

Zemiak

GREEN KURZ aplikujte pozemne proti plesni zemiakovej od rastovej fázy: viac ako 90 %

rastlín v riadku zapojených, do rastovej fázy začiatku žltnutia listov (BBCH 39-91).

Ošetrujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými postrekovačmi.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť. Mancozeb je kontaktná účinná látka, ktorá nepreniká do rastlín a je zmývateľná dažďom. Po vydatných dažďoch (viac ako 20 mm zrážok) ošetrenie opakujte.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie:  4 ×

Interval medzi aplikáciami: 7 dní


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Balenie: 10 kg  LDPE  papierové vrece


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

2,3 kg

14 dní

-

 

Etiketa prípravku GREEN KURZ (PDF)

KBÚ prípravku GREEN KURZ (PDF)