GREEN LEO

Referenčný prípravok: Leopard 5 EC


Selektívny postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a lesnom hospodárstve.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: quizalofop-P-ethyl 50 g/l

ethyl 2-{4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate

 

 

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREEN LEO je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka quizalofop-P-ethyl je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny v oboch smeroch xylémom a floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrcholu nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín.

Herbicídny účinok je pozorovateľný asi po 7 – 14 dňoch, v prípade nepriaznivých podmienok pre rast (sucho, chlad) aj neskôr.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, proso siate, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, stoklasy, lipnica ročná, ježatka kuria

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny


Termín aplikácie

 

Prípravok aplikujte v období rastového optima burinových tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10 – 15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu burinových tráv je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania.

Delenú aplikáciu v repe cukrovej, repe kŕmnej možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2 – 3 očká). Prvé ošetrenie od 2 – 3 listov pýru, druhé na novo vzídené rastliny z podzemkov.

Lesné hospodárstvo: účinkuje iba na trávy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. Trávy ošetrujte v štádiu 2-3 pravých listov.

3 týždne po postreku nekultivujte. Nižšie dávky zabezpečia retardáciu rastu smlzu, postrekujte včas. Pre odstránenie smlzu, alebo pri postrekoch na vyspelejšie trávy treba použiť vyššie dávky. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.

 


Dávka vody: 400 – 600 l/ha

 

Balenie: 1 l HDPE/EVOH fľaša, 

5 l, 10 l, 20 l HDPE/EVOH kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

výmrv obilnín

0,75 l

100 dní

skorá jeseň

jednoročné trávy, výmrv obilnín

1,0 l1,5 l

100 dní

-

pýr

2,5 l-3,0 l

100 dní

jeseň

2,0 l

100 dní

jar

repa cukrová, repa kŕmna

pýr

2,5-3 l

100 dní

-

1,5 l - 2x

100 dní

DA

jednoročné trávy

1-1,5 l

100 dní

-

zemiak, bôb, hrach, šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

30 dní

-

slnečnica, ľan, sója, mak

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

100 dní

-

fazuľa

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

40 dní

-

lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

AT

-

jadroviny, vinič

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

35 dní

-

jahoda

jednoročné trávy

1 – 1,5 l

42 dní

-

kapustová zelenina,

jednoročné trávy

1-1,5 l

AT

výsev, výsadba

mrkva, petržlen, cibuľa

jednoročné trávy

1-1,5 l

AT

semenné porasty

zemiak, hrach, bôb, , šošovica, cesnak, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky,

pýr

2,5-3,0 l

30 dní

-

fazuľa

pýr

2,5-3,0 l

40 dní

-

slnečnica, ľan, sója

pýr

2,5-3,0 l

100 dní

-

lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec

pýr

2,5-3,0 l

AT

-

lucerna

pýr

2,5-3,0 l

AT

semenné porasty

mrkva, petržlen, cibuľa

pýr

3,0-4,0 l

AT

semenné porasty

jadroviny 

pýr

3,0-4,0 l

AT

-

vinič

pýr

3,0 l

45 dní

-

trávy(kostrava červená)

trávovité buriny

1,0 l

AT

semenné porasty

lesné škôlky, lesné kultúry

jednoročné a trváce trávy,

retardácia smlzu

1,5-2,5 l

AT

-

smlz

3,0 – 4,0 l

AT

-

 

Etiketa prípravku GREEN LEO (PDF)

KBÚ prípravku GREEN LEO (PDF)