GREEN LION

Referenčný prípravok: Safari 50 WG


Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín  v repe cukrovej a  repe kŕmnej.


Formulácia: WG – dispergovateľné granule

Účinná látka: triflusulfuron - methyl 500 g/kg


Methyl-2-{[({[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}carbonyl)amino]sulfonyl}-3-methylbenzoat


Pôsobenie prípravku

GREEN LION je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu acetolaktátsyntetázy, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucin, isoleucin a valin) a tvorbu bielkovín v rastlinách. Inhibícia ALS vedie k rýchlej zástave bunkového delenia a rastu. 

GREEN LION je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.


Spektrum účinku

Citlivé buriny:

tetlucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, repka (výmrv), kapsička pastierska, mrlík hybridný, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, slnečnica (výmrv), hluchavka purpurová, rumančekovité buriny, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník, pŕhľava malá, veronika perzská, veronika roľná.

Stredne citlivé buriny:

stavikrv vtáčí, hviezdnica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny:

loboda konáristá, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá a trváce buriny


Termín aplikácie

GREEN LION používajte vždy na vzídené aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g + 0,05 % zmáčadla Trend® 90 (prípadne 0,1 l Silwett L-77 s výrazným účinkom na podslnečník a mrkvovité buriny).

GREEN LION je možné aplikovať v rastovej fáze repy od klíčnych listov vodorovne rozprestrených, 1. list viditeľný do zapojenia porastu (BBCH 10-39), doba ošetrenia sa riadi vývojovou fázou burín t.j. BBCH 10-12. Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi vždy po vzídení nových burín.

Pri použití TM kombinácie GREEN LION + Betanal Expert nie je nutné použitie zmáčadla!

Min interval: 7 dní

Aplikujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými a udržiavanými postrekovačmi.

Maximálny počet ošetrení: 4x 30 g/ha/rok (t.j. max 60 g úč.l./ha/rok)

 

Pozor! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25°C!

Neošetrujte poškodenú repu! Neošetrujte poškodené porasty ani porasty stresované mrazom, prísuškom, zamokrením, vysokými teplotami, napadaním škodcami a výživovým deficitom!

Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku!


Dávka vody: 100 – 500 l/ ha

Balenie: 5 kg PE/papier vrece
 


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

repa cukrová, repa kŕmna

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, výmrv repky

T1-3: 30 g +(1 l )

AT

(TM) Betanal Expert, DA

dvojklíčnolistové buriny – podslnečník, mrkvovité

T1-3: 30 g + (0,1 l)

AT

(TM) Silwet L-77

 

Etiketa prípravku GREEN LION (PDF)

KBÚ prípravku GREEN LION (PDF)