GREEN MOSPI

Refernčný prípravok: Mospilan 20 SP


Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky, chmeľu, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní.


Formulácia: SP – prášok alebo tuhý koncentrát rozpustný vo vode

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

(E) -N1 - [(-6-chloro-3-pyridyl)methyl] - N2 – kyano - N1 –methylacetamidin

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, úč.látka prípravku GREEN MOSPI, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).


Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!


Termín aplikácie

Zemiaky

ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev

Repka

ošetrujte na začiatku náletu škodcov

Jabloň

vošky - na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte

obaľovač - týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov

Slivka

týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov

Čerešňa

ošetrujte na 7 deň po začiatku výletu škodcu      

Rajčiak

pri zistení škodcu

Paprika

pri zistení 1.výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín


Dávka vody: 200 - 600 l/ha

Balenie: 0,5 kg, 1 kg kartón s Al vložkou, krabica, vrecko


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

zemiak

pásavka zemiaková

0,06 kg

14

max. 2x

repka ozimná, repka jarná

krytonos repkový

krytonos štvorzubý

0,12 kg

 

AT

max. 1x

blyskáčik repkový

0,1 kg

AT

max. 1x

byľomor kelový, krytonos šešuľový

0,15 kg

AT

max. 1x

jabloň

voška skorocelová

0,125 kg

14

max. 2x

voška jabloňová

0,1 kg

14

max. 2×

obaľovač jablčný

0,25 kg

14

max. 1×

slivka

obaľovač slivkový

0,25 kg

14

max. 1×

čerešňa

vrtivka čerešňová

0,15-0,2 kg

14

max. 1×

rajčiak

molica skleníková

0,25 kg

10

max. 2x

paprika

voška broskyňová

0,1 kg

7

max .2x


Etiketa prípravku GREEN MOSPI (PDF)

KBÚ prípravku GREEN MOSPI (PDF)