GREEN NIKO

Referenčný prípravok: Nico Super 240 SC


Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: nicosulfuron 240 g/l

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

 

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Účinná látka nicosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín a pôsobí inhibične na delenie buniek a rast burín. Krátko po ošetrení buriny zastavujú rast, po 4 – 5 dňoch sa objavujú nekrózy a úplne odumierajú za 20 – 25 dní. Teplé a vlhké počasie v období aktívneho rastu burín zvyšuje účinnosť prípravku.


Spektrum účinku

GREEN NIKO v dávke 0,17 l.ha-1:

Citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda konáristá

Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, mrlík biely

 

GREEN NIKO v dávke 0,25 l.ha-1:

Citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, sirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky

Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky


Termín aplikácie

Herbicíd GREEN NIKO odporúčame použiť v štádiu 2 - 6 listov kukurice (BBCH 12-16). Ošetrenie v neskorších rastových štádiách môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Optimálne rastové štádium burín pre aplikáciu herbicídu GREEN NIKO je 3 – 4 listy jednoročných tráv. Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm.

Najlepší účinok dosiahnete pri aplikácii za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín. Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia alebo ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný. O herbicídnej účinnosti ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza kukurice.

Maximálny počet ošetrení za rok: 1 (max. 60 g nicosulfuron/ha/rok)


Dávka vody: 200 – 400 l

Balenie: 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 5 l coex HDPE fľaša/ kanister


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

kukurica

jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny

0,17 l

AT

 

pýr plazivý, dvojklíčnolistové buriny

0,25 l

AT

 

 

Etiketa prípravku GREEN NIKO (PDF)