GREEN PEN

Referenčný prípravok: Pendigan 330 EC


Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu s dlhodobým pôdnym účinkom proti širokému spektru dvojklíčnolistových a trávovitých burín, metličky obyčajnej v pšenici ozimnej, zemiakoch, slnečnici, hrachu, cibuli, cesnaku, sóji, mrkve, petržlene, kapustovej zelenine, paprike, rajčiakoch a v zeleri.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: pendimenthalin 330 g/l


N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Účinná látka pendimenthalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo vzídení. Klíčenie samotné nie je prípravkom ovplyvnené.
PRE-emergentná aplikácia – ničí široké spektrum jednoročných burín, na trváce buriny nepôsobí. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (do hĺbky 2-3 cm) zvyšuje účinnosť v suchších podmienkach najmä na prosovité trávy.
EPOST aplikácia – keď sú jednoklíčnolistové buriny maximálne v rastovom štádiu 1 - 2 listov a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov. Na buriny v neskoršej rastovej fáze prípravok už neúčinkuje.


Spektrum účinku
 

Citlivé jednoklíčnolistové buriny

Psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny
Hlaváčik letný, láskavce, drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky, zemedym lekársky, lipkavce, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky, portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľulok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.


Termín aplikácie

Obilniny – aplikujte PRE-emergentne do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Na pozemnoch so zvýšeným výskytom psiarky, lipkavca a parumančeka aplikujte dávku 5 l/ha. Pri POST emergentnej aplikácii vykonajte postrek do rastovej fázy 1 – 2 listov obilnín ako aj burín.

Zemiaky - aplikujte EPOST, (trávy v rastovom štádiu 1 – 1,5 listu, dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2 pravých listov), spravidla 3-5 dní pred vzídením vňate.

Slnečnica, sója - aplikujte PRE emergentne, v suchých podmienkach s plytkým
zapracovaním do pôdy.

Mrkva, petržlen, hrach- aplikujte PRE emergentne na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, dbajte na rovnomernosť aplikácie.

Cibuľa so sadzačky, cesnak – aplikujte po výsadbe pred vzídením alebo po vzídení plodiny (max. 2-3 listy). Pri POST emergentnej aplikácii majú byť jednoročné a dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze klíčnych listov. Na ľahkých piesočnatých pôdach a pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu prípravku neodporúčame.

Cibuľa siata- aplikujte po zasiatí až po doby tesne pred vzídením. Predpoklad dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha 7- 10 dní po výseve podporí účinok. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler – výsadba - prípravok aplikujte PRE emergentne 2-3 dni pred výsadbou, v suchých podmienkach s plytkým zapravením do pôdy.

Upozornenie: V prípade zaorania ošetrených rastlín odporúčame pred novým výsevom vykonať hlbokú orbu. Dávkovanie GreenPen je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty aplikáciu GreenPen neodporúčame.


Dávka vody: 400 – 600 l


Balenie: 1 l HDPE/EVOH fľaša, 5 l a 20 l HDPE/EVOH kanistre


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná

metlička,

dvojklíčnolistové buriny

4 – 5 l

AT

jeseň

metlička,

dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

3 – 4 l + (1,5 l)

AT

(TM) Tolurex 50 SC

metlička,

dvojklíčnolistové buriny

3 – 4 l + (1 l)

AT

(TM) Protugan 50 SC

zemiak

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec

5 l

AT

 

hrach

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

5 l

AT

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

5 l

AT

 

cibuľa siata, cibuľa so sadzačky, cesnak, sója, mrkva, petržlen

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

4 – 5 l

AT

 

kapustová zelenina, paprika, rajčiak, zeler

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy

4 – 5 l

AT

výsadba

 

Etiketa prípravku GREEN PEN (PDF)

KBÚ prípravku GREEN PEN (PDF)