GREEN PQF

Referenčný prípravok: Agil 100 EC


Selektívny postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a lesnom hospodárstve.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: propaquizafop 100 g/l

2-Isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chlorchinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionat

 

 

 

 

 

 


Hlavné prednosti

  • rýchla absorbcia prípravku – dážď 1 hodinu po aplikácii nemá vplyv na účinnosť prípravku
  • vysoko selektívny ku všetkým hlavným širokolistým plodinám
  • vysoká účinnosť pri nízkych aplikačných dávkach
  • nízky potenciál vyplavovania
  • nízka rozpustnosť účinnej látky vo vode.
  • nezanecháva v pôde rezíduá, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť pestovanie následných plodín

Pôsobenie prípravku

Prípravok GREEN PQF je listami tráv rýchlo absorbovaný a vnútri rastlín systémovo rozvádzaný do stoniek, koreňov a podzemkov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín, čím dochádza k ničeniu pletív u citlivých tráv.

Buriny ošetrené prípravkom GREEN PQF už 1 – 2 dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Ako prvé začínajú žltnúť najmladšie listy, zatiaľ čo ostatné zostávajú ešte zelené. Pletivá starších výhonkov postupne nekrotizujú a celá rastlina odumiera v závislosti na klimatických podmienkach behom nasledujúcich 10 – 20 dní po aplikácii. Odnože pýru plazivého a viacročných tráv hnednú smerom od špičiek, postupne odumierajú a rozkladajú sa.
Zvlášť pri hubení pýru plazivého sa musí po aplikácii zachovať kultivačný kľud minimálne 3 týždne, aby došlo k dokonalej translokácii účinnej látky do odnoží pýru.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka (rosička) krvavá, ježatka kuria, jačmeň, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, pýr obyčajný

Green PQF nepôsobí na nevzídené a dvojklíčnolistové buriny!


Termín aplikácie

Biologická účinnosť prípravku je už pri skorom rastovom štádiu tráv (2 – 3 pravých listoch).

Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny.

Po postreku treba dodržať 3 týždne kultivačný kľud. Nestriekajte v poludnajších hodinách za slnečného a horúceho počasia.


Dávka vody: 300 – 500 l/ha pri pozemnej aplikácii

 

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, mrkva, cibuľa siata, cibuľa zo sadzačky, repa cukrová, repa kŕmna, ľan, sója, mak, hrach, slnečnica

jednoročné trávy

0,5 - 0,8 l

AT

 

zemiak, lucerna, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, repa cukrová, repa kŕmna, ľan, slnečnica, hrach, mak, sója

pýr

1,2 - 1,5 l

AT

 

repka ozimná

výmrv obilnín

0,4 l

AT

skorá jeseň

jednoročné trávy a výmrv obilnín

0,5 - 0,8 l

AT

 

pýr

1,2 - 1,5 l

AT

 

 

 

Etiketa prípravku GREEN PQF (PDF)

KBÚ prípravku GREEN PQF (PDF)