GREEN PRINCE

Referenčný prípravok: Principal Plus 66,5 WG


Postrekový selektívny herbicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vode na postemergentné ničenie  trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.


Formulácia: WG – vodou dispergovateľné granule

Účinné látky: nicosulfuron 92 g/kg, rimsulfuron 23 g/kg, dicamba 550 g/kg

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

 

 

 

 

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin- 2-yl)-3-[3-(ethylsulfonyl)pyridin-2- sulfonyl]močovina

 

 

 

 

3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid​

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREEN PRINCE je herbicíd so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Účinné látky nicosulfuron a rimsulfuron patria do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii acetolaktát syntetázy (ALS), čím je blokovaná biosyntéza aminokyselín, ktoré sú potrebné pri delení buniek a preto sú nenahraditeľné pre rast rastlín. Účinná látka dicamba patrí do skupiny syntetických auxínov. Spôsob účinku spočíva v narušení fotosyntézy a delenia buniek. Prípravok je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, cirok alepský, lipnica ročná, mätonoh trváci, moháre, ovos hluchý, prosá, prstovka krvavá, bažanka ročná, durman obyčajný, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), kapsička pastierska, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, mak vlčí, mlieč roľný, mrlíky (biely, hybridný), nevädza poľná, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, rumany, rumančeky, viky, výmrv obilnín, výmrv repky, zemedym lekársky, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, hluchavka objímavá, ľuľok čierny, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, pupenec roľný, voškovníky.

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, portulaka zeleninová, prasličky, stavikrv vtáčí, veronika brečtanolistá, veronika perzská, fialka roľná, konopnica napuchnutá.


Termín aplikácie

GREEN PRINCE aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do šiesteho listu kukurice (BBCH 12-16), vždy na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14) dvojklíčnolistových burín a po vytvorení 3-5 listov (BBCH 13-15) tráv t.j. pri výške 15-20 cm trvácich tráv. Najlepší účinok na cirok alepský (Sorghum halepense) vzchádzajúci z podzemkov dosiahnete pri ošetrení vo výške cca 30 cm.

Aplikujte pozemne a schválenými postrekovačmi.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení môžu znížiť účinnosť. Neaplikujte na vlhké rastliny (po rose alebo po daždi).

Maximálny počet ošetrení v  roku: 1×440 g/ha/rok


Dávka vody: 200-400 l.ha-1

Balenie: 2,2 kg HDPE dóza


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka na ha

OD

Poznámka

kukurica

trváce a jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny

440 g + 0,1 %

AT

(TM) Trend® 90

 

Etiketa prípravku GREEN PRINCE (PDF)

KBÚ prípravku GREEN PRINCE (PDF)