GREEN PUMA

Referenčný prípravok: Puma Extra


Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzie typu olej vo vode, určený na reguláciu výskytu metličky obyčajnej, psiarky roľnej, ovsa hluchého a ďalších jednoročných tráv v pšeniciach, jačmeňoch a raži.


Formulácia: EW – vodná emulzia typu olej : voda

Účinná látka: fenoxaprop-P-ethyl 69 g/l, mefenpyr-diethyl 75 g/l (safener)

ethyl (R)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionate


 

 

 

 

diethyl (RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate

 

 

 

 

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku a Termín aplikácie

Fenoxaprop-P-ethyl je selektívny postemergentný graminicíd. Má kontaktný aj systémový účinok. Je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný aj do koreňov a rhizómov, pôsobí na rastové pletivá tráv. Ošetrené trávy počas 2 – 3 dní po aplikácii prestávajú rásť a nevytvárajú nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz listov, stoniek a celá rastlina postupne odumiera. V závislosti na počasí a rastovej fáze tráv tento proces trvá 12 – 28 dní, vyššia teplota a relatívna vzdušná vlhkosť účinok podporujú. Suchá pôda, nízka relatívna vlhkosť vzduchu a nízke teploty účinok spomaľujú. V období dlhšieho sucha býva účinok znížený, lebo vzhľadom na obmedzené transportné pochody v rastline sa nemôže prejaviť systémová zložka účinnosti prípravku.

Optimálne účinkuje, ak trávy v čase aplikácie sú vo fáze od 3 listov až do 1,5 kolienka (BBCH 13-21) a aktívne rastú. Účinok v neskorších rastových fázach nemusí byť vždy úplne spoľahlivý. Prerastené trávy sú však silne retardované v raste, ale ostávajú v poraste.

Mefenpyr-diethyl zvyšuje selektivitu účinnej látky voči obilninám. GREEN PUMA nemá žiadny pôdny účinok, v pôde je počas niekoľko hodín plne inaktivovaná.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, psiarka roľná, proso a cirok alepský vzchádzajúci zo semien

 

Odolné buriny: pýr, cirok alepský (z rizómov) a iné trváce trávy, všetky dvojklíčnolistové buriny


Dávka vody: 150 – 300 l/ha
 

Balenie: 5 l Coex (HDPE/PA) kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica ozimná

ovos hluchý

0,8-1,0 l

AT

 

ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,8-1,0 l + (0,3-0,5 l)

AT

(TM) Starane 250 EC

jačmeň jarný, pšenica jarná

ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,8-1,0 l + (15-20 g)

AT

(TM) Grodyl 75 WG

pšenica ozimná

ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

0,8-1,0 l + (20-30 g)

AT

(TM) Grodyl 75 WG

pšenica ozimná, raž

metlička, psiarka

1,0 l

AT

 

metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

1,0 l + (0,3-0,5 l)

AT

(TM) Starane 250 EC

1,0 l + (20-30 g)

AT

(TM) Grodyl 75 WG

 

 

UPOZORNENIE:

V niektorých odrodách jačmeňa jarného pri nepriaznivých podmienkach môžu prechodne slabo zožltnúť listy, čo sa v priebehu 1-2 týždňov stratí a nemá negatívny vplyv na úrodu. Ak by aplikácia mala v prípade jačmeňa jarného nasledovať po dlhšom daždivom období tak odporúčame radšej počkať až sa zregeneruje ochranná vosková vrstvička. Porast pri aplikácii musí byť suchý, pri silnom intenzívnom slnečnom svite aplikujte podvečer. Neaplikujte v čase, keď hrozia nočné mrazy. Prípravok GREEN PUMA neodporúčame použiť na jačmeň jarný, kde bol už použitý prípravok obsahujúci účinnú látku dicamba, pretože v týchto prípadoch býva zvýšená citlivosť porastu na prípravok. Prípravok GREEN PUMA nesmiete používať v porastoch jačmeňa ozimného a ovsa.

 

Etiketa prípravku GREEN PUMA (PDF)

KBÚ prípravku GREEN PUMA (PDF)