GREEN QUEEN

Referenčný prípravok: Sultan Top


Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na preemergentnú a postemergentnú kontrolu  jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinné látky: metazachlor 375 g/l, quinmerac 125 g/l

2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide

7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid


Pôsobenie prípravku

GREEN QUEEN je selektívny, preemergentný a postemergentný herbicídny prípravok na báze účinných látok metazachlor a quinmerac a  určený proti  dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v repke ozimnej. Účinná látka metazachlor je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín. Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami. Quinmerac indukuje enzymatickú aktivitu ACC-syntázy v biosyntéze etylénu, čo stimuluje produkciu rastlinných hormónov etylénu a kys. abscisovej čo vedie k epinastii listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov.  Keďže k hlavnému účinku dochádza cez  pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len  pri  dostatočnej  pôdnej  vlhkosti. Pri  aplikácii  počas sucha sa dostaví účinok  až po zrážkach. Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.


Spektrum účinku

Pri preemergentnej aplikácii (PRE):

Citlivé buriny:

veroniky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky, hluchavky,

hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný

Stredne citlivé buriny

psiarka roľná, metlička obyčajná, ježatka kuria, lipnica ročná,  láskavce, mrlík biely, mak vlčí

Odolné buriny:

ruman roľný, zemedym lekársky, peniažtek roľný, fialka roľná

Pri skorej postemergentnej aplikácii (POST):

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, lipnica ročná, ježatka kuria, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, hluchavky, rumančeky, parumanček nevoňavý, veroniky, mak vlčí, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny

psiarka roľná, ruman roľný, nevädza poľná, kapsička pastierska, mrlík biely

Odolné buriny:

fialka roľná, peniažtek roľný

Poznámka: vymrv  obilnín, trváce a  hlboko koreniace buriny napr.: pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď. nie sú cieľovými burinami oboch z vyššie uvedených aplikácií.


Termín aplikácie

Prípravok GREEN QUEEN aplikujte preemergentne do 3 dní po sejbe pred vzídením repky ozimnej a burín alebo postemergentne po vzídení repky ozimnej, pričom buriny by mali byť v rastovom štádiu klíčnych listov až 1 páru pravých listov (BBCH 10– 11) a repka ozimná v štádiu klíčnych listov až 4 páru pravých listov (BBCH 10 – 14).  Ošetrujte plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd a nedostanú sa do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou ozimnou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky ozimnej musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Nižšiu dávku prípravku použite na ľahších pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššiu dávku použite na stredne ťažkých a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnom výskyte burín, najmä lipkavca. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez  pôdu, prípravok dosiahne spoľahlivý účinok len  pri  dostatočnej  pôdnej  vlhkosti. Pri  aplikácii  počas sucha sa dostaví účinok  až po zrážkach. Prípadné príznaky zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí listov repky ozimnej sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ich ďalší  rast a úrodu.

Prípravok aplikujte schválenými aplikačnými zariadeniami, ktoré zabezpečia rovnomerné pokrytie ošetrovanej plochy.

Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0 kg metazachlóru na ha počas trojročného obdobia na tom istom poli!


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Balenie: 1 l, 5 1 a 20 l HDPE fľaša/kanister


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny

1,75 - 2 l

AT

 

1 × 3 roky na rovnakom pozemku

 

Etiketa prípravku GREEN QUEEN (PDF)

KBÚ prípravku GREEN QUEEN (PDF)