GREEN RACE

Referenčný prípravok: Racer 25 EC


Herbicídny prípravok určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici a zemiakoch.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: flurochloridon 250 g/l

3-chlor-4-chlormethyl-N-(3-trifluormethylfenyl)-2-pyrrolidon

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREEN RACE je PRE-emergentný herbicíd zo skupiny pyrolidonov. Pôsobí hlavne cez korene klíčiacich burín, ale nie je vylúčený ani príjem hypokotylom a listami burín. Účinná látka flurochloridon blokuje syntézu karotenoidov, ktoré chránia chlorofyl pred fotoxidáciou. Následne vplyvom slnečného žiarenia dochádza k poruche tvorby listovej zelene, čo je príčinou odumretia zasiahnutých burín.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ježatka kuria, psiarka roľná, mrlíky (biely, hybridný), láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, rumančeky, rumany, ambrózia palinolistá


Termín aplikácie

  • PRE-emergentne (pred vzídením plodín a burín).
  • Neaplikujte na vlhkú pôdu a v čase veľkého výparu počas vyšších teplôt!

 

Zemiak

Aplikujte do 10 dní po výsadbe resp. slepej preorávke, najneskôr však 14 dní pred vzídením zemiakov. Po aplikácii prípravku z hľadiska ničenia burín už nie sú potrebné žiadne kultivačné zásahy!

Slnečnica

Aplikácia 1 - 2 dni po sejbe.


Dávka vody: 400 – 500 l/ha
 

Balenie: 1 l HDPE/EVOH fľaša, 5 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

2 l

AT

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny

3 l

AT

 

 

 

Etiketa prípravku GREEN RACE (PDF)

KBÚ prípravku GREEN RACE (PDF)