GREEN STROBIN

Refernčný prípravok: Tazer 250 SC


Systemický fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l

methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-oxy)pyrimidin -4-yloxy/-phenyl)-3-methoxyacrylat

 

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurinové  deriváty). Účinná látka má translaminárny a lokálno- systémový účinok. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravok proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

Azoxystrobin pôsobí proti širokému spektru hubových patogénov  a vyznačuje sa dlhodobým účinkom. To umožňuje v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku zabrániť novej infekcii po dobu 3- 8 týždňov. Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna.


Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Proti fuzariózam klasov aplikujte prípravok od začiatku kvitnutia, keď sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 61) až po koniec kvitnutia, keď sú všetky klásky kompletne rozkvitnuté, ale niektoré peľnice sú zaschnuté (BBCH 69).

Proti ostatným chorobám obilnín ošetrujte od začiatku predlžovania stebla, kedy sú už odnože vzpriamené, 1.internódium sa začína predlžovať a vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 30) až do štádia konca klasenia, keď je už klas celkom vyrastený (BBCH 59).

Repka ozimná, repka jarná

Prípravok aplikujte na jar v čase kvitnutia, od štádia kedy je 10 % kvetov v hlavnom strapci otvorených a hlavný strapec sa predlžuje (BBCH 61) až do konca kvitnutia (BBCH 69).


Dávka vody: 200 – 400 l/ha - obilniny, 200 - 500 l/ha repka

Balenie: 

1 L HDPE fľaša

5 L HDPE kanister

10 L HDPE kanister

Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka/ ha

OD

Poznámka

jačmeň jarný, jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnistosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy klasov

 

0,8 l

35 dní

-

pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná , septorióza plevová, septorióza pšenice, fuzariózy klasov

0,8 l

35 dní

-

repka jarná, repka ozimná

múčnatka trávová, hrdza pšeničná , septorióza plevová, septorióza pšenice, fuzariózy klasov

1 l

66 dní

-

 

Etiketa prípravku GREEN STROBIN (PDF)

KBÚ prípravku GREEN STROBIN (PDF)