GREEN SYRIUS

Refernčný prípravok: Orius 25 EW


Fungicídny prípravok vo forme emulgovatelného koncentrátu v metylesteri repkového oleja so systémovým účinkom na ochranu obilnín proti listovým a klasovým chorobám a na ochranu repky proti hubovým chorobám.


Formulácia: EW – vodná emulzia typu olej : voda

Účinná látka: tebuconazol 250 g/l

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol


 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREEN SYRIUS je fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, určený proti listovým a klasovým chorobám v obilninách a proti fómovej hnilobe v repke. Obsahuje triazolovú účinnú látku tebuconazole, ktorá sa vyznačuje dvoma mechanizmami účinku inhibície biosyntézy ergosterolu hubových chorôb (inhibítor demethyácie). Tebuconazole je prijímaný listami a stonkami rastlín a potom je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Pretože účinná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu vo vrcholových častiach rastliny, dochádza k jej rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 týždňov po aplikácii.

V repke vykazuje prípravok okrem iného aj rastovo regulačný efekt.


Spektrum účinku

Obilniny
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdze, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, fuzariózy.

Ozimná repka
Fómová hniloba, čerň repková, biela hniloba, pleseň sivá. Má významný vedľajší účinok aj na ostatné choroby repky.
 


Termín aplikácie

Pšenica ozimná
Proti skorým infekciám septórie pšenicovej použite prípravok na konci odnožovania (BBCH 25 – 31), v období tesne pred klasením (BBCH 47) a v priebehu klasenia, výborne pôsobí proti rozvoju septórie plevovej a hrdzí. GREEN SYRIUS sa používa na cielenú aplikáciu proti fuzariózam v dobe kvitnutia.

Jačmeň
Proti rynchospóriovej a hnedej škvrnitosti, múčnatke trávovej a hrdzi jačmennej aplikujte od začiatku odnožovania. Proti fuzariózam klasov v období kvetu.

Ozimná repka
Jesenné ošetrenie – proti fómovej hnilobe v štádiu 4 – 6 listov.

Jesenné ošetrenie má tiež silný morforegulačný efekt, využívaný na skrátenie stonky a k zábreneniu predlžovacieho rastu, k podpore tvorby koreňového systému a celkovo k zvýšeniu odolnosti rastlín voči vyzimovaniu.
Na jeseň ošetrujte repku vo fáze 4 - 6 listov dávkou 0,5 l/ha, pri každom ďalšom liste zvýšte dávku o 0,1 l/ha až do dávky 1 l/ha. 

Jarné ošetrenie - v dávke 0,75 – 1 l/ha podporuje vetvenie hlavnej stonky, skrátenie výšky rastlín, eliminuje poliehanie repky:

• skorú jarnú aplikáciu fungicídu GREEN SYRIUS robte pri výške repky 20 – 25 cm
• ošetrenie na začiatku kvitnutia, najmä proti bielej hnilobe, robte v dávke 1 l/ha


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l HDPE fľaša/kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka/ ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice

0,75 l

AT

 

jačmeň jarný

múčnatka trávová, hrdza jačmenná

0,75 l

AT

 

repka ozimná

biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba

0,75 – 1 l

AT

 

morforegulačný efekt

jeseň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa prípravku GREEN SYRIUS (PDF)

KBÚ prípravku GREEN SYRIUS (PDF)