GREEN TETRION

Referenčný prípravok: Laudis OD


Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.


Formulácia: SC – suspenzný koncentrát

 

Účinná látka: tembotrione 44 g/l

 

2-{2-Chloro-4-mesyl-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Tembotrione, systémová účinná látka prípravku GREEN TETRION, inhibuje aktivitu enzýmu hydroxyphenyl-pyruvate-deoxygenazy (HPPD). Narušená je tým tvorba karotenoidov, ktoré chránia chlorofyl pred UV žiarením. Výsledkom je vybielenie pletív citlivých rastlín päť dní po aplikácii a následné odumieranie. Isoxadifen-ethyl, antidót, urýchľuje odbúravanie účinnej látky tembotrione v kukurici a tým zvyšuje selektivitu prípravku.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: láskavce, kapsička pastierska, pichliač roľný, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica, durman obyčajný, hviezdica prostredná, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, výmrv repky, ježatka kuria, proso siate, moháre.

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, pohánkovec ovíjavý, fialka roľná a ovos hluchý.

Odolné buriny: zemedym lekársky, pakosty, mäta roľná, veroniky a pýr plazivý.


Termín aplikácie

GREEN TETRION používajte postemergentne, do rastovej fázy 6 - 8 listov kukurice (BBCH 16-18), na dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze 2 - 6 pravých listov (BBCH 12-16), na jednoročné trávy do začiatku odnožovania (BBCH 19-21). Pri neskoršej aplikácii môžu byť buriny prerastené a účinok nemusí byť spoľahlivý. Najlepšiu účinnosť dosiahnete pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny. Najvhodnejším termínom na ničenie pichliača roľného je fáza od prízemnej ružice až do výšky 10-15 cm. Pri využívaní kombinácií určuje termín použitia odporúčaná rastová fáza pre použitého partnera a jeho technologické odporúčania. Pri použití prípravku na ničenie burín v osivovej a v cukrovej kukurici je na použitie prípravku potrebná konzultácia s držiteľmi línií. V množiteľských porastoch a pri cukrovej kukurici je možné použiť len kombinačných partnerov, ktorí sú pre dané línie povolení.

GREEN TETRION neaplikujte na porast poškodený škodcami alebo oslabený poveternostnými podmienkami (napr. mráz, krúpy, chlad) a podmáčaním. Dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok prípravku.

Postrekovať možno bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie.

Počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

Letecky neaplikovať!


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Balenie: 5 l HDPE/PA kanister, 10 l  HDPE/PA kanister


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

kukurica, kukurica cukrová

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

2,2 l

AT

-

 

Etiketa prípravku GREEN TETRION (PDF)

KBÚ prípravku GREEN TETRION (PDF)