GREEN WIN

Referenčný prípravok: Wing P


Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.


Formulácia: EC – emulgovateľný koncentrát

 

Účinné látky: dimethenamid – P 212,5 g/l, pendimethalin 250 g/l

(RS)-2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide

N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine


Pôsobenie prípravku

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín. Spoľahlivo účinkuje proti jednoročným trávam a celému radu dvojklíčnolistových burín. Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám.

Pendimethalin inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Klíčenie samotné nie je ovplyvnené. Ničí široké spektrum jednoročných burín avšak nepôsobí na trváce buriny.


Spektrum účinku

Citlivé trávovité buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate roľné, lipnica pospolitá, lipnica ročná, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný), zemedym lekársky, lipkavec, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá.

Stredne citlivé buriny: stavikrvy, starček obyčajný.


Termín aplikácie

GREEN WIN aplikujte do 3 dní po sejbe a pred vzídením burín (BBCH 00-09) na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri suchej jari alebo v arídnych oblastiach je vhodnejšie zapracovanie do pôdy 2-3 cm hlboko.


Dávka vody: 400 – 600 l/ha

Balenie: 5 l coex HDPE/PA kanister, 10 l coex HDPE/PA kanister


Odporučenie pre aplikáciu

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

4 l

AT

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

4 l

AT

 

 

Etiketa prípravku GREEN WIN (PDF)