GREENDYL 75 WG

Referenčný prípravok: Grodyl 75 WG


Selektívny postrekový herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu dvojklíčnolistových burín, najmä lipkavca a kapustovitých burín v ozimných a jarných obilninách.


Formulácia: WG – vodou dispergovateľné granule

Účinná látka: amidosulfuron 750 g/kg

3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-1-(N-metyl-N-metylsulfonyl-aminosulfonyl)močovina

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

Účinná látka amidosulfuron je prijímaný listami aj koreňmi rastlín, je translokovaný akropetálne a jeho mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktátsyntetázy. GREENDYL 75 WG účinkuje už od 0°C, teplo a vlhko po aplikácii účinnosť prípravku podporuje, naopak chladné počasie a sucho ho spomaľuje.


Spektrum účinku

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, ruman roľný, kapsička pastierska, jarmilka jarná,

konopnica roľná, rumanček kamilkový, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný.

 

Stredne citlivé buriny: chryzantémovka siatinová, parumanček nevoňavý, nezábudka roľná, štiavec kučeravý.

 

Odolné buriny: mrlík biely, pichliač roľný, hluchavka purpurová, mak vlčí, fialka roľná.


Termín aplikácie

GREENDYL 75 WG aplikujte postemergentne skoro na jar pri teplotách od 5°C, od druhého listu až do vytvorenia vlajkového listu obilniny. Optimálna teplota je 12-15°C. Buriny musia byť v skorých rastových štádiách, t.j. 2 – 4 listy.


Dávka vody: 200 – 400 l

 

Balenie: 600 g HDPE fľaša


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

20 – 30 g

AT

 

20 – 30 g + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG

20 – 30 g + (1,4 l)

AT

(TM) Agritox 50 SL

20 – 30 g + (1,3 l)

AT

(TM) Aminex 500 SL

20 – 30 g + (0,7 l)

AT

(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone

20 – 30 g + (1 l)

AT

(TM) U 46 M Fluid

pšenica ozimná, raž

metlička, psiarka, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

20 – 30 g + (1 l)

AT

(TM) Puma Extra

pšenica ozimná

ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

20 – 30 g + (0,8 – 1 l)

AT

(TM) Puma Extra

jačmeň jarný

odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

15 – 20 g

AT

 

15 – 20 g + (20 g)

AT

(TM) Granstar 75 WG

15 – 20 g + (1,4 l)

AT

(TM) Agritox 50 SL

15 – 20 g + (1,3 l)

AT

(TM) Aminex 500 SL

15 – 20 g + (0,7 l)

AT

(TM) Dicopur M 750, Dicoherb M 750, Agroxone

15 – 20 g + (1 l)

AT

(TM) U 46 M Fluid

jačmeň jarný, pšenica jarná

ovos hluchý, odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

15 – 20 g + (0,8 – 1 l)

AT

(TM) Puma Extra