GREENFURY

Refernčný prípravok: Fury 10 EW


Postrekový insekticídny prípravok vo forme emulzie typu olej : voda na ochranu proti škodlivému hmyzu v poľnohospodárstve a lesníctve.


Formulácia: EW – vodná emulzia typu olej : voda

Účinná látka: zeta-cypermethrin 100 g/l

alfa-kyano-3-fenoxy-benzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethyl-cyklopropankarboxylát (C22H19Cl2NO3)

 

 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREENFURY pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Účinná látka zeta-cypermethrin sa oproti cypermethrinu vyznačuje 2 – 3 x vyššou účinnosťou. Navyše doba účinnosti zeta-cypermethrinu je dlhšia ako pri bežných pyretroidoch a v porovnaní s ostatnými pyretroidmi má porovnateľnú účinnosť pri niekoľkonásobne nižšej koncentrácii.


Termín aplikácie

Prípravok aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.

Obilniny

kohútiky – pozemná alebo letecká aplikácia v období keď je vyliahnutých 2/3 lariev (škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov/m2). Dávka vody pri leteckej aplikácii 70 l/ha.

vošky – ošetriť v čase od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky pri nebezpečí škodlivého výskytu t.j. 3 – 5 vošiek na jeden klas.

Zemiaky

pásavka zemiaková – v čase maximálneho liahnutia (L1 - L3).

V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

Repka

krytonos repkový / štvorzubý – v repke olejke ošetrovať pri nálete do porastu, ak je zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov. 

krytonos šešuľový, byľomor kelový – v repke olejke ošetrovať pri výskyte škodcu od žltého púčika do začiatku kvitnutia.

Proti šešuľovým škodcom aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel. 

blyskáčik repkový – aplikovať neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel.

Hrach

listárik – ošetrujte od vzchádzania do 3 pravých listov

Vinič

obaľovač pásový / mramorovaný – ošetrujte po vrchole náletu do feromónových lapačov alebo podľa signalizácie (vydáva ÚKSÚP).

Kukurica

kukuričiar koreňový – plošná foliárna aplikácia po vrchole náletu do feromónových lapačov alebo podľa signalizácie. BBCH 12 – 49.


Dávka vody: 200 – 400 l/ha

 

Balenie: 1 l HDPE fľaša (čistá hmotnosť prípravku 1,025 – 1,041 kg)


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

obilniny

vošky, kohútiky

0,075 l

28

zákaz skrmovania

na zeleno

kukurica

kukuričiar koreňový

0,1 – 0,15  l

60

podľa signalizácie

repka ozimná, repka jarná

krytonos repkový, krytonos štvorzubý

0,1  l

42

zákaz  skrmovania

na zeleno

blyskáčik repkový

0,1  l

AT

krytonos šešuľový, byľomor kelový

0,1  l

 

AT

zemiaky

pásavka zemiaková

0,1  l

14

 

hrach

listárik čiarkovaný

0,15 l

14

 

vinič

obaľovač pásový, obaľovač mramorovaný

0,2  l

14

 

smrekové kmene

lykožrút smrekový, lykožrút smrečinový

0,3 – 0,5  %

0,5 – 0,7  %

AT

 

preventívne

asanácia 5-6 l zmesi na 1m3

0,5 – 0,8  %

AT

preventívna ochrana

sadeníc pred poškodením  požieraním škodcami 

60 – 80  l zmesi na 1ha

smrekové a borovicové sadenice

tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový

0,1  l

AT

dávka vody 100 l/ha,

letecká aplikácia

lesné dreviny listnaté (dub)

húsenice motýlích škodcov (mníška veľkohlavá)

0,075 l

28

zákaz skrmovania

na zeleno

 

 

Etiketa prípravku GREENFURY (PDF)

KBÚ prípravku GREENFURY (PDF)