GREENMI 45 EC

Refernčný prípravok: Mirage 45 EC


Širokospektrálny fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu s lokálne – systémovým účinkom na ochranu obilnín proti chorobám báz stebiel, listov, klasov a na morenie okrasných rastlín proti fuzariózam.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: prochloraz 450 g/l

N-propyl-N-[2-(2,4,6 trichlorophenoxy)ethyl]imidazole

 

 

 

 


Spektrum účinku

GREENMI 45 EC je veľmi účinný pri ničení širokého spektra hubových patogénov ako steblolam, septoriózy, múčnatka trávová, komplex chorôb klasov, černe, alternáriová škvrnitosť, fuzariózy, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa a ďalšie.

GREENMI 45 EC má protektívny a eradikatívny účinok.


Termín aplikácie

Ozimné obilniny - steblolam
Aplikujte pri prvých príznakoch, obvykle vo fáze BBCH 29-33.

Pšenica – septoriózy
Ošetrujte v rastovej fáze vlajkového listu až do doby, kedy je úplne vyvinutý klas (BBCH 32-59). GreenMi účinkuje aj na ďalšie choroby klasov, ako sú napr. černe a fuzáriá.

Pšenica, jačmeň - múčnatka
Na múčnatku účinkuje preventívne. Po vzniku infekcie je účinok nedostatočný!

Jačmeň – listové škvrnitosti
Ošetrujte v období výskytu uvedených chorôb, obvykle v priebehu steblovania až do kvetu (BBCH 30-61).

Okrasné rastliny
Morenie hľúz a cibúľ okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam robte 15 – 20 min. pred výsadbou.


Miešateľnosť

GREENMI 45 EC je miešateľný s väčšinou bežne používaných herbicídov (vrátane fenoxykyselín), insekticídov, fungicídov a s kvapalným hnojivom DAM 390. Neodporúča sa použitie prípravku GREENMI 45 EC s ďalšími pesticídmi alebo DAM 390 na ošetrenie porastov poškodených suchom, zamokrením, mrazom, krupobitím alebo škodcami.


Dávka vody: 200 – 400 l/ha


Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná, pšenica jarná

steblolam, septoriózy pšenice

1 l

42

 

1 l + (0,3 l)

42

(TM) Agrovital

jačmeň ozimný, jačmeň jarný

hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

1 l

42

 

1 l + (0,3 l)

42

(TM) Agrovital

raž ozimná, tritikale, jačmeň ozimný

steblolam

1 l

42

 

1 l + (0,3 l)

42

(TM) Agrovital

 

 

Etiketa prípravku GREENMI 45 EC (PDF)

KBÚ prípravku GREENMI 45 EC (PDF)