GREENPER SUPER

Refernčný prípravok: Bumper Super


Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti hubovým chorobám jačmeňa, pšenice, repy cukrovej a slnečnice.


Formulácia: EC – emulzný koncentrát

Účinná látka: propiconazole 90 g/l, prochloraz 400 g/l

1-(2-(2,4-Dichlorphenyl)- 4-propyl-1,3-dioxolan- 2-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazol

 
   

 

 

 

 

 

 

 

N-propyl-N-[2-(2,4,6 trichlorophenoxy)ethyl]imidazole


 

 

 


Pôsobenie prípravku

GREENPER SUPER je kombinovaný prípravok, ktorého účinné látky majú systémový a lokálne systémový účinok. Účinné látky prípravku GREENPER SUPER majú preventívny, eradikatívny a kuratívny účinok a vyznačujú sa vysokou tenziou pár, ktorá umožňuje ľahší prienik účinných látok do ošetrovaného porastu. Prochloraz a propiconazole sú inhibítory biosyntézy ergosterolu.


Spektrum účinku

Obilniny: steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria spp.), hrdze (Puccinia spp.), múčnatka trávová (Erysiphe graminis), hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) a rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa (Rhynchosporium secalis).

Cukrová repa: múčnatka(Erysiphe betae), cerkosporióza (Cercospora beticola).

Slnečnica: biela hniloba (Sclerotinia sclorotiorum), pleseň sivá (Botrytis cinerea), alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.), diaportová rakovina slnečnice (Diaporthe / Phomopsis / helianthi).


Termín aplikácie

Jačmeň jarný

v priebehu odnožovania pri prvých výskytoch chorôb.  Ak sa choroby nevyskytujú, ošetrenie je možné posunúť na koniec odnožovania až začiatok klasenia.

Pšenica ozimná

Proti chorobám báz stebiel TM s aplikáciou regulátorov rastu. Pri delenej aplikácii, prvé ošetrenie robte pri plnom odnožovaní, druhé pri objavení sa vlajkového listu.

Cukrová repa

Proti cerkosporióze ošetrujte na začiatku júla, proti múčnatke - podľa infekčného tlaku v auguste.

Slnečnica

V štádiu 6-8 pravých listov, pred vznikom infekcie.


Miešateľnosť

Prípravok je možné kombinovať s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu.


Dávka vody: obilniny – max. 300 – 400 l

 

Balenie: 1 l, 5 l COEX HDPE/PA fľaša, kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka / ha

OD

Poznámka

jačmeň jarný

múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa

1 l

42

 

0,5 l + 0,5 l

42

DA

rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa

1 l

42

 

pšenica ozimná

múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, steblolam

1 l

42

 

repa cukrová

múčnatka repová

1 l

42

 

cerkosporióza

1 l

AT

 

slnečnica

biela hniloba, pleseň sivá, alternáriová škvrnitosť, diaportová rakovina slnečnice

1 l

AT