Kde nás nájdete

 

Sídlo spoločnosti


GREEN POINT, spol. s r.o.

Farná 1545

935 66  Farná

fax: +421 36 773 428 4

e-mail: greenpoint@greenpoint.sk

IČO: 36 551 678

DIČ: SK2020160967

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, vložka číslo: 13739/N, Oddiel: Sro, Dňa: 13.03.2003

 

Mapa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty


POZEMKY

Margita Kecskésová

 

mobil: +421 907 373 578

e-mail: kecskesova@greenpoint.sk


OBCHOD

Ing. Tomáš Herák

obchodný zástupca

mobil: +421 918 341 838

e-mail: herak@greenpoint.sk