Maxim

jačmeň ozimný dvojradový

odroda s vysokým koeficientom produktívneho odnožovania


  • odroda vyšľachtená v Poľnohospodárskom inštitúte v Osijeku
  • vysoko úrodná odroda s úrodovým potenciálom vyšším ako 11,5 t/ha
  • nízke steblo (okolo 80 cm), silné a pružné, čo mu poskytuje vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu
  • dvojradový veľký klas, vzpriameného typu
  • dlhé ostiny, ľahko oddeliteľné od pliev počas žatvy
  • zrno je veľké (HTZ okolo 50 g), dobre formované (váha hektolitra 68 – 72 kg) s jemnými plevami žiarivo žltej farby
  • stredne skorá odroda
  • tolerantná voči najrozšírenejším chorobám jačmeňa, veľmi dobrá zimovzdornosť a odolnosť voči nepriaznivým podmienkam globálneho otepľovania v podmienkach Chorvátska a juhovýchodnej Európy

Maxim sa vyznačuje nízkou, silnou a pružnou stonkou s krátkymi internódiami a vysokým koeficientom produktívneho odnožovania, čo dosahuje pri hustote 900 – 1100 klasov/m2, s výsevom 375 – 400 klíčiacich semien/m2, hĺbke sejby 4 – 5 cm v optimálnom termíne od 1. do 20. októbra, pri správne vykonaných agrotechnických opatreniach, najmä hnojenia, prispôsobeného odrode a úrodnosti pôdy. Odroda dvojradového jačmeňa vhodná pre úrodné pôdy a do intenzívnej technológie, ale aj pre menej úrodné pôdy a extenzívnu produkciu.