O spoločnosti


Green Point, spol. s r.o.

Spoločnosť GREEN POINT, spol. s r.o. je dcérou anglickej Spearhead International, ktorá obhospodaruje viac ako 85 000 ha poľnohospodárskej pôdy v krajinách Európy ako Anglicko, Poľsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko.

Spoločnosť, tak ako ju poznáte dnes, vznikla v júni roku 2011 fúziou troch firiem - Klastel Nova, AgriHuntGreen Point (ktorej názov sme si ponechali). Na začiatku roka 2014 sme získali spoločnosť Radar s.r.o. so sídlom v Zbehoch, hospodáriacu na 1500 ha ornej pôdy. Následne na to sa do skupiny začlenili PD Podhorany s asi 840 ha ornej pôdy.

V súčasnosti tak hospodárime na výmere asi 5500 ha v katastrálnych územiach Telince, Čifáre, Beša, Bardoňovo, Farná, Keť, Gbelce, Zbehy, Lužianky, Mlynárce, Zobor, Sokolníky, Mechenice, Bádice, Žirany, D. Lefantovce a Drážovce..

Z pestovaných plodín má najväčšie zastúpenie kukurica, ďalej ozimná pšenica, repka, sója, slnečnica, repa cukrová a jačmeň jarný.

Top Farms Osivo - osivo špičkových pestovateľov

Spoločnosť Green Point úzko spolupracuje s najväčším výrobcom a distribútorom osív obilnín v Poľsku – so spoločnosťou Top Farms Agro. Pod značkou Top Farms Osivo vyrábame certifikované osivá obilnín v Poľsku, v Českej republike a na Slovensku a to vo vlastnej prvovýrobe, čím dosahujeme kontrolu kvality ešte predtým ako sa osivo dostane do výrobného závodu. Do svojho portfólia vyberáme odrody, ktoré sa dobre osvedčili v pestovateľskej praxi, pričom neustále hľadáme novšie, výkonnejšie a efektívnejšie genetické materiály. Výkonnosť odrôd je každoročne kontrolovaná a porovnávaná v rámci mnohých nezávislých pokusov. V pokusoch realizovaných vo vlastnej réžii sme sa zamerali na porovnávanie rôznych odrôd, termínu sejby, rozličnej úrovne výsevkov a hnojenia (Pokus Farná, 2013). Zamerali sme sa tiež na porovnanie kvalitatívnych parametrov jednotlivých odrôd pšenice ozimnej (Pokus Dubník, 2013). Tieto pokusy uskutočňujeme od roku 2013 aj na Slovensku.

Poljoprivredni Institut Osijek

Spolupracujeme tiež s poľnohospodárskym inštitútom v Osijeku v Chorvátsku, odkiaľ máme niektoré odrody kukurice, pšenice a sóje. Osivá pšenice a sóje nájdete v našej ponuke osív.

Green Point Chemicals – prípravky na ochranu rastlín

Spoločnosť Green Point vám takisto prináša ponuku pesticídnych prípravkov, ktorá sa postupne rozširuje.

Green Point Service - služby v oblasti ochrany rastlín

Ponúkame služby so špičkovou postrekovacou technikou Dammann Highlander. Viac info TU.


Vízie a ciele

Spoločnosť má ambíciu rásť, získavať nové akvizície a rozširovať svoje pôsobenie ako v osivárskej oblasti, tak aj v oblasti obchodu s prípravkami na ochranu rastlín. Naším cieľom je stať sa silným a spoľahlivým partnerom pre slovenských farmárov so stabilným postavením na slovenskom trhu a prinášať tak kvalitu na vaše polia za bezkonkurenčné ceny.