OS Olimpija

Pšenica ozimná - osinatá

Majiteľ odrody: Poljoprivredni Institut Osijek

  • Vynikajúca kvalita!

INFORMÁCIE O ODRODE

  • Genetický potenciál úrodnosti je vyšší ako 8 t/ha
  • Obsah dusíka 15%
  • Obsah mokrého lepku 35%
  • Odroda s dĺžkou stebla okolo 89 cm
  • HTZ v priemere je 42 g
  • Tolerantná k nízkym teplotám a najrozšírenejším chorobám ozimnej pšenice
  • Vysoký a stabilný výnos zrna dosahuje veľkým počtom klasov na jednotku plochy
  • Optimálny výsevok 400 – 500 klíčiacich zŕn/m2