Vulkan

Pšenica ozimná - osinatá

Majiteľ odrody: Poljoprivredni Institut Osijek

  • Skorá, stabilne vysoko úrodná a kvalitná osinatka

INFORMÁCIE O ODRODE

  • Genetický potenciál úrodnosti je vyšší ako 11 t/ha
  • Obsah mokrého lepku 28%
  • Odroda s dĺžkou stebla okolo 87 cm, veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • HTZ v priemere je 37 g
  • Tolerantná k nízkym teplotám a najrozšírenejším chorobám ozimnej pšenice
  • Vysoký a stabilný výnos zrna dosahuje veľkým počtom klasov na jednotku plochy
  • Optimálny výsevok 500 – 600 klíčiacich zŕn/m2