ZAFIR 40 EW

Refernčný prípravok: Zamir 40 EW


Širokospektrálny fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a proti bielej hnilobe na slnečnici.


Formulácia: EW – vodná emulzia typu olej : voda

Účinné látky: tebuconazole 133 g/l, prochloraz 267 g/l

N-propyl-N-[2-(2,4,6 trichlorophenoxy)ethyl]imidazole

 

 

 

 

 

(RS)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

 

 

 


Pôsobenie prípravku

ZAFIR 40 EW je kombinovaný širokospektrálny systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje triazolovú (tebuconazole) a imidazolovú (prochloraz) zlúčeninu, ktorej mechanizmom účinku je inhibícia biosyntézy sterolov pri hubových patogénoch. Účinná látka prochloraz preniká do rastlinných pletív len ošetrených častí rastlín. Účinná látka tebuconazole je prijímaná listami a stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Keďže účinná látka má len nepatrnú tendenciu k hromadeniu sa vo vrcholových častiach rastliny, dochádza k jej rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Obidve účinné látky patria medzi špecialistov na klasové fuzáriá. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozpätí 3 – 4 týždňov po aplikácii.


Termín aplikácie
 

Obilniny

Fuzáriá v klasoch
V pšenici a v jačmeni použite prípravok proti fuzariózam preventívne alebo pri objavení sa mycélia huby v období plného kvetu (BBCH 59-69).

Septoriózy, steblolam
V pšenici použite prípravok preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy plného odnožovania až do plného kvetu (BBCH 29-65).

Múčnatka, hrdze
V pšenici použite prípravok preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od objavenia sa prvého kolienka až do fázy klasenia (BBCH 31-49).

Slnečnica
Proti bielej hnilobe je možné ošetrovať 2x (v závislosti od infekčného tlaku), v čase butonizácie (BBCH 31) a na začiatku kvitnutia (BBCH 61).


Miešateľnosť


Prípravok je miešateľný s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu a pomocnými prípravkami.


Dávka vody: 300 – 400 l/ha obilniny, 400 – 600 l/ha slnečnica

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister


Odporučenie pre aplikáciu

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka / ha

OD

Poznámka

pšenica ozimná

steblolam, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, fuzariózy v klasoch

1 l

42

max. 2 aplikácie

jačmeň jarný

fuzariózy v klasoch

1,25 l

35

max. 2 aplikácie

slnečnica

biela hniloba

1 l

56

max. 2 aplikácie

 

 

Etiketa prípravku ZAFIR 40 EW (PDF)

KBÚ prípravku ZAFIR 40 EW (PDF)